Fra Rune Arstein

Første hare for Slengslias Loke

arstein-m-hare.jpg

Arstein er godt fornøyd med dot for Slengslias Loke. Dåden ble utført i Harran. Foto: Bente Hestø.

Facebook