Fra Simen Are Melfald

Første harene i år gryteklare

kaiser-m-hare-2.jpg

kaiser-m-hare-1.jpg

Som vi skjønner så er Slengslias Kaiser godt i rute

Foto: Privat

Facebook