Invitasjon til Dunker-ringen og avlsrådets samling på Maurvangen 1-2. juni

Vi har på bakgrunn av jaktprøvesesongen 2023/2024, og utstillingssesongen 2023, gleden av å invitere deg og din hund til årets mønstring/fremvisning av dunkere i forbindelse med Dunker-ringens årsmøte og samling 1-2. juni 2024 på Maurvangen.

Følgende grupper av hunder/eiere er invitert:
Nye jaktprøvepremierte dunkere 2023/24-sesongen, nye jaktchampioner, beste dunkere ved Damekampene 2023, beste dunker ved hvert DM 2023, NM-deltakere 2023, deltakere på Dunkerpokalprøven 2023, deltagere på Debutantmesterskapet, årets dunkere og årets dunkere under 3 år, årets revedunker og dunkere berettiget avlsdiplomer.

Mønstringen/fremvisningen vil bli avholdt lørdag 1. juni med start kl. 16.00.
I år inviterer vi i tillegg alle de gode hannhundene som er eller kan bli aktuelle i avlen. Denne delen av arrangementet vil foregå rett etter mønstringa av hundene nevnt i opplistingen foran. For å kunne forberede denne seansen ber vi om forhåndspåmelding av hannhundene med mail til Lars Rugsveen Engen på epost: lars.rugsveen.engen@gmail.com eller telefon: 93 44 75 86, innen 20. mai.

Dunker-ringens årsmøte starter lørdag kl. 13.00, og etterfølges av diverse orienteringer fra både ringen og avlsrådet.
Informasjon om samlinga med blant annet innkalling til årsmøtet og invitasjoner til de øvrige seanser er lagt ut på Dunker-ringens hjemmeside www.dunkerringen.org

Søndag 2. juni arrangeres samlingsutstillingen i regi av Gudbrandsdal Harehundklubb. Meld gjerne på dunkeren din til utstillingen. Det gjøres på vanlig måte på hjemmesiden til Norsk Kennel Klub: Terminliste utstilling – NKK. Påmeldingsfristen er 23. mai. Janne Sandbakken dømmer dunkerne.

Møt opp med din dunker og gjør dette til en festsamling for rasen!

Vel møtt!

Med vennlig hilsen

Styret i Dunker-ringen                                                                   Avlsrådet for dunker

Facebook