Årets tredje dot for Monty

Dot-Monty-w

12.01.14: Dot for Monty, tredje haren i januar i år.

Hilsen Mangård Hødnebø

Facebook