Behov for dunkervalper – kan du bidra?

Vi henvender oss nå til tispeeiere fordi det fortsatt er et stort behov for dunkervalper i tiden framover. Er du eier av ei sunn og frisk dunkertispe som også er en dugelig jakthund, ber vi deg vurdere å ha valpekull denne avlssesongen.

Om vi ikke klarer å få produsert et stort nok antall valper, vil det gi store utfordringer med å opprettholde god kvalitet i dunkerrasen i årene framover. Individantallet blir rett og slett for lite til at det kan drives fornuftig avl videre. I tillegg blir det mange harejegere som ikke klarer å få skaffet seg en ny firbeint jaktkamerat. Målet vårt er minimum 150 dunkervalper i avlssesongen 2022/2023. Erfaringene fra de siste årene viser oss at det er et kjøpermarked for et slikt antall valper. Alle produserte valper har blitt solgt innen de har gjennomlevd sin første høst. Vi mener at vi kommer til å være i samme situasjon også i tida framover. Alt tyder på det!

Problemer med liten valpeproduksjon

For få dunkervalper er jo ikke en tragedie bare for ivaretakelse av rasen i årene framover, det er også en tragedie for de harejegerne som prøver å skaffe seg en ny dunker, men som ikke klarer å få tak i valp. Da må de enten velge seg en annen rase, eller de må gi opp harejakta. En forferdelig situasjon synes vi dette vil være. Det er ikke vanskelig å ha medfølelse med disse jegerne. Som oss, synes de at harejakt med en god dunker er det perfekte livet.

Vi håper du vurderer denne henvendelsen. Vi tar selvsagt det forbeholdet at tispa er avlsverdig, det vil si at det ikke er egenskaper eller forhold hos henne som gjør at hun ikke bør avles på. Men dette vet jo du!

Hvis du kan tenke deg å ha et valpekull, tar du bare kontakt med avlsrådet for dunker. Avlsrådet vil da finne fram til en hannhund som egner seg for tispa og gir deg tilbakemelding. Hvis du har en liten innsikt i det som gjelder valpeproduksjon og avl, vil du få all den informasjonen som trengs fra avlsrådet og Dunker-ringen. Ikke minst er det viktig med paring på riktig tidspunkt i løpetiden.

Markedsføring av valpene

Når vi får beskjed om at du kan deg å ha et valpekull, vil tispa bli oppført i listen over de som har blitt anbefalt parring denne avlssesongen. Denne oversikten publiseres blant annet på Dunker-ringens hjemmeside. Når kullet blir født, blir valpene markedsført på flere måter. Blant annet i oversiktene på nevnte hjemmeside og direkte til de som henvender seg til oss for å kjøpe valp.

Avlsrådet for dunker består av følgende personer:

Jan Havdal, leder
Tlf: 95 07 29 87
E-post: jan.havdal@gmail.com

Vegar Sølvsberg, medlem
Tlf: 95 80 36 28
E-post: vegar_soelvsberg@yahoo.no

Bård Ørbak-Larsen, varamedlem
Tlf: 90 11 14 44
E-post: baard@norgeshundeskole.no

Til slutt vil vi bare få si at vi håper du vurderer denne oppfordringen positivt, og tar kontakt med avlsrådet for en videre dialog. Og så ønsker vi deg lykke til videre som harejeger, dunkereier og oppdretter!

Facebook