Betaling av medlemskap i Dunker-ringen

Kennelklubben (NKK) og Norske Harehundklubbers Forbund (NHKF) har fra og med i år endret regelverket for og administrasjonen av medlemskapene i raseringene. Dette innebærer blant annet at NKK ikke lenger skal kreve inn årskontingent fra de personer som tidligere bare var medlemmer i raseringene og ikke i en harehundklubb og dermed også NHKF og NKK.

Dessverre har ikke NKK klart å håndtere omleggingen slik de skulle. De personer som har vært og skal være medlemmer i både en harehundklubb og rasering har fått tilsendt krav på medlemskontingenten fra NKK, som tidligere år, på riktig måte. Dette skal selvsagt betales.
NKK har ved en feil også sendt ut krav til en del av de personer som kun var ringmedlemmer i 2023, dvs. ikke var medlem også i en harehundklubb. Disse tidligere dunker-ringmedlemmene har fått tilsendt et krav pålydende kr 300,- fra NKK. Det kontingentkravet skal ikke betalers! De personer som allerede har betalt dette til NKK, skal få refundert beløpet fra dem.

Personer som kun var medlemmer i Dunker-ringen og ikke i en harehundklubb i 2023, vil senere få tilsendt en faktura fra Dunker-ringen. Når denne blir betalt, vil disse fortsatt ha en tilknytning til ringen. Blant annet vil de få tilsendt bladet Påskriket.

Facebook