Debutantmesterskapet 15.-30 november 2017

Resultater Debutantmesterskapet 2017:

NR 1: Ingar og Per Gravrok, Gåvålias Klang NO42496/15: 197 kp 1. ÅP

NR 2: Knut Rønningen, Ronja NO42946/12: 185 kp 1. ÅP

NR 3: Magne Kristian Dyste, Gåvålias Dd Danja NO39479/16: 166 kp 2. ÅP

NR 4: Randi Lønnegraff, Dd Kompis NO54983/14: 156 kp 2. ÅP

NR 5: Claus Kvasnes, Gåvålias Spellop NO42498/15: 154 kp 2. ÅP

NR 6: Heidi Sageng og Vidar Mikalsen, Glenna’s Easy NO43924/14: 106 kp 0. ÅP

NR 7: Aina Bredesen, Tyra NO33890/15: 97 kp 0. ÅP

NR 8: Tommy Myra Pettersen, Støverskogens Tinka NO34747/14: 96 kp 0. ÅP

Odd Bingen, Silver Creek Emil NO32660/14: 12 kp 0. ÅP

Erik Skogen, Silver Creek Ekko NO32659/14 ?

John Ludvik Blekkan, Gåvålias Sara NO39480/16: IS

Ønsker du å delta på Debutantmesterskapet? Meld på hunden til din aktuelle harehundklubb, du må også melde fra om din deltagelse før prøvedagen gjennomføres til Dunker – ringen v/sekretær Aina Bredesen på tlf/SMS 944 39 668 eller mail aina­­_lundberg@hotmail.com  Oppgi reg.nr, hundens navn og eiers navn.  

Debutantmesterskapet går i perioden 15 – 30 november.

Resultater Debutantmesterskapet 2017:

Ingar og Per Gravrok, Gåvålias Klang NO42496/15: 197 kp 1. ÅP

Knut Rønningen, Ronja NO42946/12: 185 kp 1. ÅP

Magne Kristian Dyste, Dd Danja NO39479/16: 166 kp 2. ÅP

Randi Lønnegraff, Dd Kompis NO54983/14: 156 kp 2. ÅP

Claus Kvasnes, Gåvålias Spellop NO42498/15: 154 kp 2. ÅP

Aina Bredesen, Tyra NO33890/15: 97 kp 0. ÅP

Tommy Myra Pettersen, Støverskogens Tinka NO34747/14: 96 kp 0. ÅP

Odd Bingen, Silver Creek Emil NO32660/14: 12 kp 0. ÅP

Heidi Sageng og Vidar Mikalsen, Glenna’s Easy NO43924/14: 0. ÅP

Erik Skogen, Silver Creek Ekko NO32659/14 ?

John Ludvik Blekkan, Gåvålias Sara NO39480/16: IS

Dunkerdebutanten 2016 med 1ÅP Frida av Esta Cado NO43733/15

Tidspunktet for Debutantmesterskapet er satt til perioden 15. – 30. november 2017. Flere vil ha en reell anledning til å starte med tanke på føreforhold og tilgang til terreng, når vi strekker det over en periode.

Målet med mesterskapet er å få flere jaktpremierte dunkere. Alle dunkere som tidligere ikke er jaktpremierte kan delta, hannhunder oppfordres spesielt til å starte.

Dunker –ringens Debutantmesterskap arrangeres som en ÅP separat prøve, og prøven gjennomføres hos den geografiske harehundklubb som ligger nærmest for den enkelte dunkereier. Deltakerne kan dermed starte i sine respektive distrikt som en helt vanlig åpen prøve. Hundeekvipasjer bosatt i Sverige kan også delta.

Påmelding

Prøvedeltager melder på selv til sin lokale harehundklubb, og skaffer selv dommer. De lokale harehundklubbene er veldig behjelpelige med å finne en dommer hvis det er ønskelig. Dunker –ringen kan også bistå i jobben med å finne dommere hvis deltagerne møter på utfordringer rundt dette.

NR 2. 2016 med 1.ÅP Bella NO42947/12

Ønsker du å delta på Debutantmesterskapet? Meld på hunden til din aktuelle harehundklubb, du må også melde fra om din deltagelse før prøvedagen gjennomføres til Dunker – ringen v/sekretær Aina Bredesen på tlf/SMS 944 39 668 eller mail aina_lundberg@hotmail.com Oppgi reg.nr, hundens navn og eiers navn.

Kriterier for rangering

Resultatet for de påmeldte dunkerne legges til grunn for prisen «Dunkerdebutanten 2017». Det er den høyeste samlede poengsum som vinner. Ved poenglikhet rangeres det etter beste tilleggslos. Deretter går yngre hunder foran eldre.  Resultatet som oppnås på prøvedagen må meldes inn til Dunker – ringen umiddelbart.

Premiering

Alle premier deles ut på neste årsmøtesamling på Maurvangen 2018.

Dunker – ringen premierer alle som deltar på Debutantmesterskapet.

Facebook