Debutantmesterskapet 2018

Bli med på Debutantmesterskapet som arrangeres i perioden 15.-30. november 2018!

Meld på hunden til din aktuelle harehundklubb, du må også melde fra om din deltagelse før prøvedagen gjennomføres til Dunker-ringen v/ sekretær Aina Bredesen på tlf/ SMS 944 39 668 eller e-post til: aina_lundberg@hotmail.com Oppgi reg.nr, hundens navn og eiers navn.

Følgende er pr. i dag påmeldt:

NO41698/16 Olaf, Stig Sundtveten

NO38207/16 Ask, Hans Jacob Bøhn

NO37253/14 Gåvålias Sievert, Knut Ivar Hugdal

NO39480/16 Gåvålias Sara, John L. Blekkan

NO41526/15 Heidi, Oskar Haraldsen

NO45144/17 Thoya, Magnus Reiner Skaug

NO37259/14 Gåvålias Raia, Åge Kristian Skaug

NO41042/15 Prikken, Hans Olav Tokerud

NO30601/14 Duran, Chris Bucher

NO39478/16 Gåvålias Klang, Leif Magne Vangen

NO43887/12 Fant, Martin Myrvold

NO33843/17 Flicka (Ammy), Magne Sæves

NO35469/17 Ruth, Torgeir Ryen

NO46483/15 Jack, Jens Kristian Aas


Vi strekker dette over en periode fordi flere da vil ha en reell anledning til å starte med tanke på føreforhold og tilgang til terreng.

Målet med mesterskapet er å få flere jaktpremierte dunkere. Alle dunkere som tidligere ikke er jaktpremierte kan delta, hannhunder oppfordres spesielt til å delta.

Dunker-ringens Debutantmesterskap arrangeres som en ÅP separat prøve, og prøven gjennomføres hos den geografiske harehundklubb som ligger nærmest for den enkelte dunkereier. Deltagerne kan dermed starte i sine respektive distrikt som en helt vanlig åpen prøve. Også svenske dunkere kan delta, etter tilsvarende regler i Sverige (ØKL). Det kåres en vinner i hvert land.

Påmelding

Prøvedeltager melder på selv til sin lokale harehundklubb, og skaffer selv dommer. De lokale harehundklubbene er veldig behjelpelige med å finne en dommer hvis det er ønskelig. Dunker-ringen kan også bistå i jobben med å finne dommere hvis deltagerne møter på utfordringer rundt dette.

Kriterier for rangering

Resultatet for de påmeldte dunkerne legges til grunn for prisen «Dunkerdebutanten 2018». Det er den høyeste samlede poengsum som vinner. Ved poenglikhet rangeres det etter beste tilleggslos. Deretter går yngre foran eldre. Resultatet som oppnås på prøvedagen må meldes inn til Dunker-ringen umiddelbart.

Premiering

Alle premier deles ut på neste årsmøtesamling på Grimsbu i 2019.

Dunker-ringen premierer alle som deltar på Debutantmesterskapet.

Facebook