Deltagerliste Debutantmesterskapet 2022

Debutantmesterskapet 2022 oppdatert 23.11

 

Meld på hunden til din aktuelle harehundklubb, du må også melde fra om din deltagelse før prøvedagen gjennomføres til Dunker-ringen v/ Lars Rugsveen Engen på tlf/ SMS 934 47 586 eller e-post til: resultat@dunkerringen.orgOppgi reg.nr, hundens navn, eiers navn og hvilken HHK dere stiller for.

Vi strekker dette over en periode fordi flere da vil ha en reell anledning til å starte med tanke på føreforhold og tilgang til terreng.

Målet med mesterskapet er å få flere jaktpremierte dunkere. Alle dunkere som tidligere ikke er jaktpremierte kan delta, hannhunder oppfordres spesielt til å delta.

Dunker-ringens Debutantmesterskap arrangeres som en ÅP separat prøve, og prøven gjennomføres hos den geografiske harehundklubb som ligger nærmest for den enkelte dunkereier. Deltagerne kan dermed starte i sine respektive distrikt som en helt vanlig åpen prøve. Også svenske dunkere kan delta, etter tilsvarende regler i Sverige (ØKL). Det kåres en vinner i hvert land.

Påmelding

Prøvedeltaker melder selv på til den HHK man ønsker å gå prøven for. Noen har skaffet dommer selv, for andre skaffer HHK dommer for prøven. Uansett er det lurt å ta kontakt med den som står som kontaktperson for prøven. Informer da også om deltagelse på debutantmesterskapet og at prøven må bli gjennomført i løpet av den oppsatte perioden. Dunker-ringen kan også bistå i jobben med å finne dommer hvis man møter på utfordringer rundt dette.

Det er viktig at resultatet med konkurransepoeng blir meldt til Lars så raskt som mulig etter prøven er gjennomført. Gjerne informer dommer om at dette er viktig på grunn av deltakelse i debutantmesterskapet.

Kriterier for rangering

Resultatet for de påmeldte dunkerne legges til grunn for prisen “Dunkerdebutanten 2022”. Det er den høyeste samlede poengsum som vinner. Ved poenglikhet rangeres det etter beste tilleggslos. Deretter går yngre foran eldre. Resultatet som oppnås på prøvedagen må meldes inn til Dunker-ringen umiddelbart.

Premiering

Alle premier deles ut på neste årsmøtesamling i 2023.

Dunker-ringen premierer alle som deltar på Debutantmesterskapet.

 

Facebook