DM 2022

Dunker-ringens bestemannspremie tildeles den dunkeren i hvert DM som rangeres som best, forutsatt at den oppnår prøvepremiering.
Man må være medlem i en harehundklubb for å kunne delta på DM. Kun norskeide hunder kan starte. Hunden tilhører den harehundklubb og det distrikt der underskriftsberettiget eier har hovedmedlemskap.

Distriktsinndelingen er som følger:
1. Trøndelag HK, Nord-Trøndelag HK, Helgeland og Namdal HK og Nord-Norge HK.
2. Østerdalen HK, Hedmark HK og Romerike HK.
3. Vestlandets HK, Sørlandets HK, Aust Agder HK og Telemark HK.
4. Vest-Oppland HK, Gudbrandsdal HK, Buskerud HK og Hadeland HK.
5. Østfold HK, Norsk HK og Vestfold HK.

Distriktsmesterskapene i 2022:
Distrikt 1: 5-6. nov. Trøndelag Harehundklubb

Distrikt 2: 5-6. nov. Romerike Harehundklubb

Distrikt 3: 3-4. nov. Aust-Agder Harehundklubb

Distrikt 4: 5-6. nov. Hadeland Harehundklubb

Distrikt 5: 3-4. nov. Vestfold Harehundklubb

Facebook