Dommerliste

Dommerliste med telefonnr for Dunkerpokalen

Prøveleder: Rune Gjengedal 95089794

NKK Rep: Torbjørn Strand 90810997

Plassjef og koordinator: Tom A Hauge 90169909

 • Per Gabrielsen 91154824
 • Reidar Grimestad 91531866
 • Espen Kerim 99453770
 • Andreas Møll 95073656
 • Kurt Ivar Ramsli 99285662
 • Øyvind Storbukkås 99410818
 • Øyvind Olsen 95721340
 • Vidar Håland 97988590
 • Tore Furuholt 95035458
 • Helge Mølland 90646915
 • Asbjørn Skau 91603864
 • Birger Steen 94815131
 • Lars Græsby 99513239

Reservedommere
Janne Sandbakken 99451135
Rune Sliper 90820014

Facebook