Dreiebok

Prøvens forløp:

Kat nr 101. Navn: N UCH N JCH Ab Oleane 15812/05. Eier: Arne H. Bakkestuen

Dag 1. Terreng:  Tesse Dommer: Ommund Skaare

Uttak 09.49. Tap 10.25. Dødtap. Nytt slipp. Koblet kl. 15.

Dag 2. Terreng:  Grothovlie Dommer: Per Harald Sivesind

Fot kl. 08.42. Kort los, haran krøp trolig inn. Ny fot kl. 12.14. Uttak kl. 13.55. Har premielos inne. Koblet.


Kat nr 102. Navn: N UCH N J(D)CH NV-10 Stolt 09528/06. Eier: Jon Atle Berger

Dag 1. Terreng: Grasviki Dommer: Kjell Marka

Uttak og los rett på vei, dødtap. Ny fot kl. 09.46. Uttak kl. 09.49. Dommer melder om til tider god los. Veitap kl. 11.20. Dødtap. Nytt slipp kl. 13.15. Koblet.

Dag 2. Terreng. Fuglesetre Dommer: Svein Andreassen

Uttak kl. 08.18. Dødap. Nytt slipp kl. 11.25. Uttak kl. 12.


Kat nr 104. Navn: N JCH Tortåsen`s Kora 09160/06. Eier: Ola A Holsing

Dag 1. Terreng: Megardsåsen Dommer: Jonny Engen

Fot. Nytt slipp etter forflytning kl. 12.20. Uttak kl. 12.41. Har premielos inne kl. 13.45. Passert 2 premielos kl. 14.16. Tap. Gjentak. Full tid kl. 14.52.

Dag 2. Terreng: Stuttgånglie Dommer: Ingar Tallakstad Lie

Uttak kl. 09.37. Fire min. los på ukjent losdyr, tap. Nytt slipp kl. 10.25. Fot kl. 10.40. Uttak kl. 11.34. Tap. Koblet.


Kat nr 105. Navn: N SE UCH N SE JCH NV-05 Ke Sang 19333/02. Eier: Kristian Holthe

Dag 1. Terreng: Grothovlie Dommer: Per Harald Sivesind

Fot kl. 09.03. Uttak kl. 09.07. Kort tap. Nærmer seg premielos kl. 10.09. Tap. Gjentak 10.24. Tap. Koblet etter dødtap. Ny fot kl. 12.25. Koblet kl. 13.30.

Dag 2. Terreng:  Flatningslie Dommer: Erik Brokerud

Fot kl. 08.15. Uttak kl. 10.03. Dødtap etter at haran gikk 1,5 km. på vei. Ny fot kl. 12.50. Koblet kl. 14.


Kat nr 106. Navn: N S J(D)CH RR Stella. Eier: Øystein Kvisler.

Dag 1. Terreng:  Tuvstulen Dommer: Bjørn Granly

Fot kl. 08.25. Intet nytt kl. 13. Uttak kl. 14.23. Har inne premielos. Koblet kl. 16.

Dag 2. Terreng:  Tesse Dommer: Sigmund Ask Johansen

Fot kl. 09.14. Uttak kl. 09.52. Har premielos inne kl. 10.58. Veitap kl. 11.10. Gjentak kl. 11.18. Har andrepremielos inne for øyeblikket. Veitap kl. 11.58. Koblet kl. 14.50.


Kat nr 108. Navn: N JCH RR Hero 19046/05. Eier: Marius Lundby

Dag 1. Terreng:  Fuglesetre Dommer: Svein Andreassen

Fortsatt ikke fot kl. 11.34. Mulig svak fot kl. 12.25. Bedre fot kl. 12.57. Uttak kl. 15.01. Ny los kl. 15.30, haren sett to ganger.

Dag 2. Terreng:   Grasviki Dommer: Kjell Marka

Fot kl. 09.42. Uttak. Dødtap på snaufjellet. Nytt slipp kl. 11.15.


Kat nr 109. Navn: N JCH Russo 21772/02. Eier: Tor Erik Moen

Dag 1. Terreng: Rinhovdan Dommer: Sigmund Johansen

Svak fot kl. 08.17. Los kl. 08.39. Koblet i trafikkert veg med fare for hundens liv og helse kl. 08.50. Ny fot kl. 09.42. Fortsatt på fot kl. 1151. Koblet kl. 14.34.

Dag 2. Terreng:  Tuvstulen Dommer: Bjørn Granly

Uttak kl. 09.41. Revlos, koblet. Nytt slipp. Koblet 15.55.


Kat nr 110. Navn: N UCH N JCH Haramyras Tuva 08500/04. Eier: Alfred Nygaard

Dag 1. Terreng: Stuttgånglie Dommer: Ingar Tallakstad Lie

Uttak 08.53. Haren sett. Tap. Gjentak kl. 09.38. Jobber på tap kl. 10.23. Snaue 50 min. los til nå. Dødtap. Koblet kl. 15.

Dag 2. Terreng:  Bønneslia Dommer: Roy Tveit

Jobber på fot kl. 12.05. Uttak kl. 13.39.


Kat nr 111. Navn: Gåvålias Frøya  23836/04. Eier: Hans Chr Pedersen

Dag 1. Terreng: Bønneslia Dommer: Roy Tveit

Hunden går på fot. Nytt slipp etter kort forflytning kl. 12.20. Uttak kl. 13.17.

Dag 2. Terreng:    Starter ikke! Dommer:

Kat nr 112. Navn: N JCH Slengslias Måffelåffen 00664/08. Eier: Per Magne Rønning

Dag 1. Terreng: Kloneshøi Dommer: Jan Snorre Langgraff

Uttak kl. 09.58. Kort los, trolig rev. Nytt slipp etter kort forflytning. Uttak kl. 11.04. Har premielos inne kl. 12.05. Tap.

Dag 2. Terreng: Krossmyri Dommer: Kjell Hagen

Uttak kl. 10.38. Vegtap. Intet nytt kl. 13. Koblet kl. 15.37.


Kat nr 113. Navn: N J(D)CH Bs-Ma-Rita 04764/06. Eier: Birger Steen

Dag 1. Terreng: Håskelie Dommer: Geir Lundsbakken

Fot kl. 08.01. Uttak kl. 08.27. Haren krøp inn under hytte, tap. Nytt uttak kl. 09.06. Tap. Gjentak 09.53. Har premielos inne kl. 13.25. Full tid kl. 14.26.

Dag 2. Terreng:  Kloneshøi Dommer: Jan Snorre Langgraff

Fot kl. 09.20. Drøye 20 min. los. Er i gang med ny los kl. 12.45. Har premielos inne kl. 13.47. Gjentak, losen går kl. 14.58. Koblet kl. 15.30.


Kat nr 114. Navn: N UCH N JCH Uno 24468/05. Eier: Helge Stikbakke

Dag 1. Terreng:  Flatningslie Dommer: Erik Brokerud

Fot kl. 09.30. Nytt slipp kl. 11.30. Fot kl. 11.35. Fortsatt på fot kl. 12.25. Nytt slipp kl. 13.50. Fot kl. 14.20. Koblet kl. 15.40.

Dag 2. Terreng:   Megardsåsen Dommer: Jonny Engen

Uttak rett etter slipp, ukjent losdyr. Nytt slipp kl. 08.55. Fot kl. 09.50. Uttak kl. 10.16. Ukjent losdyr, tap. Hunden virker syk. Koblet og avsluttet kl. 12!


Kat nr 115. Navn: Tortåsen`s Otto X-02749/08. Eier: Magne Kr Dyste

Dag 1. Terreng: Krossmyri Dommer: Kjell Hagen

Fot kl. 11.16. Fortsatt på fot kl. 13.40. Koblet kl. 16.

Dag 2. Terreng:  Håskelie Dommer: Geir Lundsbakken

Fot kl. 08.12.  Ca. 20 min. los kl. 12. Koblet kl. 15.17.

Facebook