Dreiebok Dunkerpokalen

Oppdatert kl: 11.00

Dreieboka stengt kl: 11.00 dag 2.

Merk: De klokkeslett som står oppgitt er tidspunkt melding når webmaster og ikke nødvendigvis klokkeslett dommer har i protokollen.

Det kan være varierende mobildekning i enkelte terreng.

Katalog nr: 3. NJ(D)CH Solvolls Frøya NO46268/09 (NUCH NV-08 NJCH Rex N S UCH RR NV-07 WW-08 Haramyras Alm-a)
 E: Endre og Per Harald Sivesind O: Roy Otto Fredriksen Og Kenneth

Dag 1. Terreng: 9. Brattlandseter Dommer: Kim Alund

Forløp: Slipp kl: 08.00, Fot kl: 08.06, Los 08.35, Haren har gått på fjellet- med vanskelige forhold kl: 10.22. Nytt slipp kl: 11.35. Fot kl: 13.15, uttak kl: 14.28, går for fullt kl: 15.15. Premielos – hund koblet i full los kl: 16.00.

Dag 2. Terreng: Lundalykkja Dommer: Birger Steen

Forløp: Los kl: 08.24. Haren sett kl: 08.52. Tap kl. 10.18. Gjentak kl: 10.55.

Solvolls Frøya

Katalog nr: 1. NJ(D)CH Gjermaa´s Mira NO4645/09 (N UCH N J(D)CH A B Olaf- N JCH Gaia) E: Erik Brokerud O: Sigmund Ask Johansen

Dag 1. Terreng: 7. Grothovda Dommer: Bent Vidar Larsen

Forløp: Fot kl: 08.40, Los kl: 09.18.

Reist hjem.

Katalog nr: 8. NJ(D)CH BS-Aya NO58031/10 (NUCH NJ(D)CH NV-10 Stolt- NJ(D)CH Bs-ma-rita) E: Joakim Lie O: Birger Steen og Tore Hellingsrud

Dag 1. Terreng: 8. Tuvstulen Dommer: Jan Ståle Foss

Forløp: Slipp kl: 08.00, Fot kl: 08.05, Los kl. 08.30, tap kl: 08.40-fortsatt tap kl: 09.33. Nytt slipp kl: 10.38. Ny fot 12.45. Avsluttet kl: 14.40.

Dag 2. Terreng: Grasvikji Dommer: Morten Gaathaug

Forløp: Slipp kl: 08.00, fot kl: 08.15. Los kl: 09.18. Tap kl: 09.30. Gjentak kl: 10.15.

Bs Aya 2

BS Aya

Katalog nr: 14. NJ(D)CH BS-Balder NO58036/10 (NUCH NJ(D)CH NV-10 Stolt- NJ(D)CH BS-ma-rita) E: Roy Tveit O: Birger Steen og Tore Hellingsrud

Dag 1. Terreng: 4. Salii Dommer: Lars Magne Smedbøle

Forløp: Fot kl: 08.41, Los kl: 08.52. Tap kl: 09.50

Dag 2. Terreng: Fuglehø Dommer: Svein Andreassen

Forløp: Los kl: 09.55.

Katalog nr: 9. NJ(D)CH Støverskogens Siri NO37768/11 (N JCH Klang- RR NUCH NJ(D)CH Slengslias Heija E: Odd Lillesæter O: Bjørnar Dale og Lars- Arild Risholt

Dag 1. Terreng: 3. Stuttgongli Dommer: Bjarne Oppegård

Forløp: Ikke kommet i fot så langt kl: 09.27. Fortsatt ikke fot- forflytter seg til annen terrengdel. Fot kl: 12.25. Uttak kl: 12.40. Tap 13.08

Dag 2. Terreng: Grothovda Dommer: Bent Vidar Larsen

Forløp:

Katalog nr: 6. NJ(D)CH BS-Hjall NO46569/11 (Gjermaa’s Gorm- N J(D)CH Bs-ma-rita) E:Harald Jokstad O: Birger Steen

Dag 1. Terreng: 1. Hoskelia Dommer: Arne Marius Kirkaune

Forløp: Fot 08.30, Los 08.38, Hare sett, Premielos kl: 09.42. Full tid kl:10.42

Dag 2. Terreng: Stuttgongli Dommer: Bjarne Oppegård

Forløp: Fot kl: 08.15. Uttak kl: 08.48. Tap kl: 10.45. Gjentak kl: 10.53.

Katalog nr: 5. NJ(D)CH Nordshaugs Streif NO45577/12 (NORDVV-11 NORDV-11 NVV-11
Balder- N UCH Gjermaa’s Lissi) E: Ragnar Hagelund O: Aina og Sven Erik Bredesen

Dag 1. Terreng: 6. Fuglehø Dommer: Svein Andreassen

Forløp: Los 08.50, Hare tatt av ørn kl: 10.00. Ny los kl: 10.17. Koblet kl: 13.34.

Dag 2. Terreng: Tuvstulen Dommer: Jan Ståle Foss

Forløp: Slipp kl: 08.00, Fot kl: 08.15, Los kl: 08.20. Hare sett kl: 08.28. Haren sett i et gjentak kl: 09.12. Hare sett kl: 09.38 med hunden 30 sek. bak. Premielos kl: 10.37.

Nordshaugs Streif

Katalog nr: 15. NUCH N SE J(D)CH Nordshaugs Gard NO45578/12 (NORDVV-11 NORDV-11 NVV-11 Balder- N UCH Gjermaa’s Lissi) E: Bård Ølstøren O: Aina og Sven Erik Bredesen

Dag 1. Terreng: 12. Bakselabakken Dommer: Trygve Aspelien

Forløp: Fot og los kl: 08.25. Hare sett med hund 30 sek bak. Hare sett for 3. gang-hund 1. min bak. Hare sett for 5. gang og hund henger på kl: 09.38, Premielos kl: 09.42. Hare sett for 7. gang kl: 09.55. Hare sett for 9. gang Kl: 10.30 – nå på skuddhold med sprettert. Hare sett for 10. gang kl: 11.05. Hare sett for 13. gang – hund koblet.Full tid. Nytt slipp kl: 12.35. Koblet kl: 13.40.

Dag 2. Terreng: Hoskelia Dommer: Arne Marius Kirkaune

Forløp:

Katalog nr: 10. NORD J(D)CH Gjermaa´s Anfield X-50203/12 (NUCH Emil- INT NORD UCH N J(D)CH RR WW-14 NORDV-10 NV-11-13 Gjermaa’s Idunn) E: TorErik Moen O: Sigmund Ask Johansen og Irene Høyem Johansen

Dag 1. Terreng: 11. Kjuklinghø Dommer: Birger Steen

Forløp: Slipp 08.00, Fot 08,02, los 08.22, Losen går fortsatt kl: 09.18, Tap kl: 10.07, Gjenntak kl: 10.33. Full tid kl: 11.19. Nytt slipp 11.50. Fot kl: 12.00. Los kl: 12.17

Dag 2. Terreng: Volbu 2 Dommer: Knut Lie

Forløp: Uttak kl: 08.04 – losen går fortsatt kl: 08.49. Premielos kl: 10.50.

Katalog nr: 12. NJ(D)CH Loke NO40062/13 (N UCH N J(D)CH Brage- NJ(D)CH Tortåsen´s Valborg) E: Åge Skjæveland O: Hans Christian Hauge

Dag 1. Terreng: 13. Brennseterli Dommer: Helge Nyengen

Forløp: Los kl: 09.10. Koblet kl: 12.00 pga kontakt med annen hund. Lostid 75 min. Nytt slipp kl: 12.15. Ny los kl: 13.35. Los nr 2 80 min – koblet kl: 15.55.

Dag 2. Terreng: Bakselabakken Dommer: Trygve Aspelien

Forløp: Fot kl: 08.32. Los kl: 09.11. Haren sett kl: 09.25. Gjentak med beskrik etter et lite tap – hare sett. Hare sett for tredje gang kl: 09.55. Hare sett for fjerde gang. Hare sett for 5. gang kl: 10.45. Premielos kl: 10.52.

Katalog nr: 16. NJ(D)CH Hagheimen´s Karna NO48574/13 (NJCH Slengslias Måffelåffen- N J(D)CH N DK UCH RR KBHV-12 DKV-12 SEV-14 Janka) E: Jon Aas O: Morten Gaathaug

Dag 1. Terreng: Volbu 2. Dommer: Knut Lie

Forløp: Ikke fått ut, avsluttet.

Dag 2. Terreng: Sjoli Dommer: Arnt Skei

Forløp: Fot kl: 08.10, Los kl: 08.15 – hare sett

Katalog nr: 2. (NJ(D)CH, men ikke registrert i NKK) Dd Sikker NO41016/13 (Storm- NJ(D)CH Mia) E: Magne Kr. Dyste O: Magne Kr. Dyste

Dag 1. Terreng: 10. Bønnesli Dommer: Ingar T. Lie

Forløp: Fot kl: 09.10, Los 09.22. Koblet – ikke premielos kl: 14.31.

Dag 2. Terreng: Volbu 1 Dommer: Roy Fredriksen

Forløp: Kram snø med noen bare flekker innimellom, gjort opp varme og hunden er i fot kl: 08.28. Besøk av tiur ved varmen. Sitter rundt varmen, knekker kvister av furua tiur´n sitter i. Den sitter like rolig. Los kl: 10.25.

Dd Sikker 3

Dd Sikker 2

Dd Sikker 4

Katalog nr: 7. MT Bayas NO45226/13 (RR NORD INT UCH N JCH KBHV-11 Slengslias Kaiser- NJ(D)CH Lussi E:Torbjørn Kristiansen O: Sami Metin Türkay

Dag 1. Terreng: 2. Grasvikji Dommer: Morten Gaathaug

Forløp: Fot: 08.45, Los. Premielos kl: 11.05. Hare til fjells- koblet og ny fot kl: 11.45. Los kl: 12.35. Premielos kl: 14.26. Full tid kl: 15.41.

Dag 2. Terreng: Volbu 3 Dommer: Ingar T. Lie

Forløp: Fot kl: 08.35. Los kl: 09.30. Tilbake etter kort los på ukjent losdyr. Ny fot kl: 10.20. Los kl: 10.50.

Kat nr 7. fot

Katalog nr 7

MT Bayas

Katalog nr: 17. Mt Stella NO45231/13 (RR NORD INT UCH N JCH KBHV-11 Slengslias Kaiser- NJ(D)CH Lussi E: Magne Aasrum O: Sami Metin Türkay

Dag 1. Terreng: 5. Sjolii Dommer: Arnt Skei

Forløp: Slipp 08.00. Fot kl: 11.10. Los kl: 11.35

Dag 2. Terreng: Brattlandseter Dommer: Kim Alund

Forløp: Slipp kl: 08.00. Fot kl: 08.48. Uttak kl: 10.00. Hare sett kl: 10.17 med hunde 40 sek. etter. Hare sett kl: 10.41. for andre gang med hunden 30 sek. etter.

Katalog nr: 4. X-50204/12 Gjermaa´s Lissie (NUCH Emil- INT NORD UCH N J(D)CH RR WW-14 NORDV-10 NV-11-13 Gjermaa’s Idunn) E: Asle M. Fremgård O: Sigmund Ask Johansen og Irene Høyem Johansen

Dag 1. Terreng: Volbu 1. Dommer: Roy Fredriksen

Forløp: Fot kl: 08.15, Los kl: 08.24, 60 min los og hare sett 2. ganger kl: 09.27. Full tid og koblet i los kl: 10.47. Ny los kl: 12.01. Fortsatt los kl: 12.28.

Dag 2. Terreng: Solii Dommer: Lars Magne Smedbøle

Forløp: Slipp kl: 08.00. Fot kl: 08.04. Los kl: 10.14.

Facebook