Dunkertreff på Sørlandet

20.08.17 Dunkertreff på Sørlandet

Møte på Sørlandet 2017.JPG11

Dunker-ringen og avlsrådet for dunker holdt møte søndag 20.august i Gunders kafè ,Søgne.

Fra Dunker-ringen møtte Bjarne Oppegård, mens Bård Ørbak-Larsen stilte fra avlsrådet.

Møte på Sørlandet 2017

Det møtte til sammen 35 personer. Øyvind Olsen hadde gjort en god jobb med forberedelser og info. 15 dunkere ble defilert og fikk omtale av Bård.

Møte på Sørlandet 2017.JPG10

Møte på Sørlandet 2017.JPG6

Møte på Sørlandet 2017.JPG5

Møte på Sørlandet 2017.JPG12

Møte på Sørlandet 2017.JPG9

Møte på Sørlandet 3

Programmet for kvelden:

* Orienteringfra Dunker-ringen om bl.a.
* Arbeidet med å oppheve kravet om kjent HD-status for avlshunder
* Innmelding av DR i NHKF
* Rekruttering
* Dunkere til rovdyrjakt
* Orientering fra avlsrådet om bl.a:
* Siste prøvesesong
* Inneværende avlsesong
* Neste avlssesong
* Avlshundens egenskaper
* Dfilering og presentasjon av de fremmøtte dunkerne.

Facebook