Elvhusdalens Enzos første hare

ElvhusdalensEnzo w

Elvhusdalens Enzo sin første hare etter bra selvstendig arbeid. Enzo er 11 mnd gammel og oppdretter er Hans Jacob Bøhn.

Mvh Frank Viggo Hødnebø Eikenes

Facebook