Fra Arne H. Bakkestuen

Rekruttering til harejakt kan gjøres på flere vis. Foregående år ble det i Gausdal Vestfjell arrangert jaktweekend i sammarbeide med Fjellstyre Sambandet. Miljøvern departementet, der lokale jegere med hare og fuglehunder stilte opp som instruktører. Dette var så vellykket at det ble repetert i år. Vi fikk to fine dager i fjellet, med stander og loser. En hare, en rype og en trast ble fangstresultate. Ab Kvarte vartet opp med langlos og Dot ble det. Den alltid oppoffrende Bjørn Granly var primus motor for oss harejegere, slik at vi stilte 4 hunder til disposisjon hver dag.

Legger ved bilde av hele gjengen.

Arne H Bakkestuen

Facebook