Fra Øystein Kvisler

Dot for Gjermaa`s Toya

Gjermaas-Toya-m-hare

Etter bra los på kritthvit hare. Toya er etter Rex – N JCH Gaia

Facebook