Fra Per Briskodden

Sikker sin første hare.

sikker.jpg

Sikker er etter Bs-Ma-Rita / Steen og eier er Hans Petter Enger. Sikker blir 6mnd den 21 november. Foto. Per Briskodden.

Facebook