Fra Sigmund Johansen

Glade jaktdager for Kvisler

Kvisler_og_Gjermaas_Toya

Øystein Kvisler melder om fine forhold og bra jakt. Her er det blitt hare for Gjermaa`s Toya. (Rex – N JCH Gaia)

Facebook