Fra Stig Sundtveten

Petra sørger for haremiddagen

petra-to-harer.jpg

petra-en-hare.jpg

Heller ikke rekruteringa er det noe å si på. Foto: Privat

Facebook