Fra Stig Sundtveten

Sender noen bilder etter vellykket jakt med Dunkeren Petra.

Petra er etter N JCH Hero II – N JCH RR Frida – Victoria. Foto: Privat.

Facebook