Harejaktas dag 2013

Her vil det komme artikler, bilder og informasjon om Harejaktas dag.

Bladet Jakt hadde i nr 2/2013 tre sider fra Harejaktas dag 2012:

Harejaktas dag 1-w

Harejaktas dag 2-w

Harejaktas dag 3-w

Norges Jeger- og Fiskerforbund har en forhåndsartikkel på sine hjemmesider. Les mer her.

NKK skriver også om Harejaktas dag på sine hjemmesider. Les mer her.

Facebook