Harejaktkurs for damer på Sørlandet

20160220 Furuholt web1

Dunker-ringens rekrutteringskontakt på Sørlandet, Tore Furuholt, forteller her om opplæringsjakt for damer som ble arrangert i går:

“Ble kontaktet av den lokale jeger og fiskeforeningens kvinnekontakt om jeg kunne tenke meg å holde ett kurs om harejakt. Lørdag 20.februar møtte det opp 11 damer i alderen 14-33 år, noen med erfaring fra annen jakt og noen som er førstegangsjeger. Vi hadde et typisk sørlandsvær, med snø,regn og sol om hverandre så forholdene tilsier at dette ku…nne bli noe vanskelig. Men dårlig vær hindrer ikke disse damene og heller ikke en dunker. Vi slapp hundene Hugin og Kaia, begge kommer i fot. Begge hundene får ut haren og Hugin fører an haren til postrekka. Tror alle damene fikk se haren før den ble skutt. Lostid har ingen eller liten betydning under opplæringsjakt. Da skal det skje noe.

Dagen må sies å være vellykket for alle.

Kan en eller flere av disse få opp øynene for harejakt med hund, ja da har vi som skal lære bort dette gjort vår jobb.”

20160220 Furuholt web

Facebook