HD avhandling Veterinærhøgskolen

Under NKK`s forskningsfoum i vinter ble det fremlagt foreløpig informasjon vedr en avhandling om HD. Denne er nå klar.

Facebook