Helseundersøkelsen for Dunker

Helseundersøkelsen for Dunker er klar til bruk!

Skjermbilde 2022 03 13 202149

Avlsrådet for Dunker har bedt Veterinærhøgskolen om å gjennomføre en helseundersøkelse på Dunker. Undersøkelsen har en rekke spørsmål knyttet til helse og atferd og vil gi avlsrådet en oversikt over forekomsten av ulike sykdommer og atferds-utfordringer – i den grad de finnes.

Svaret du legger inn går bare til Veterinærhøgskolen som lager tabeller over total-forekomsten (antall/prosent) av de ulike svar. Veterinærhøgskolen har kjørt
tilsvarende undersøkelser i omtrent 90 ulike raser. I tillegg til oversikt for rasen vil undersøkelsen også gi mulighet til å få mer kunnskap om årsaker og
nedarving av enkelte sykdommer i rasen.

Dunkerringen stiller med flotte premier til 10 tilfeldig valgte (NMBU trekker) deltakere i undersøkelsen:

En Tracker hundepeiler To stolsekker 7 gaver fra DR’s gavebod

Konfidensiell

Veterinærhøgskolen minner om at dunkerringen og avlsrådet IKKE vil få informasjon om hvilke hunder/eiere som har svart, de vil bare få en rapport med forekomsten av de ulike registreringene- så ingen bør være redd for konfidensialiteten.

Vi håper flest mulig vil delta og bidra til å skaffe en best mulig oversikt over rasens helse. De fleste bruker rundt 20 minutter på undersøkelsen;
Finn frem en kopp kaffe, hundens/hundenes regnummer og klikk på lenken under.

Hunder som av ulik årsak er døde, er også interessante og kan legges inn med dødsårsak og årstall.

https://nettskjema.no/a/233430

Takk for at du bidrar til en oversikt over rasens helse!

Del linken med alle du vet har en dunker, slik at bredden i besvarelsene blir god.

Hilsen Veterinærhøgskolen og avlsrådet for dunker

Facebook