Inneværende avlssesong

Trollfosens Tuva Bs Hjall valper

Bilde: NUCH RR NO42651/15 Trollfossens Tuva med valper

Det er behov for flere dunkervalper. Avlsverdige tisper må det avles på! Det aller viktigste for rasen er å opprettholde antallet individer!

Inneværende avlssesong

I skrivende stund mot slutten av januar er det gitt paringsanbefalinger til 16 dunkertisper. Ut fra erfaringene fra de siste avlssesongene vil dette si at det blir litt under 100 valper, sannsynligvis gir dette 80 – 90 herlige, salgbare nye harejagere. Dette ut fra at vi vet at noen av de 16 tispene sannsynligvis ikke kommer til å bli paret, noen vil som vanlig er i avlssesongene, gå tomme, og vi oppnår sannsynligvis som tidligere sesonger ca 8 levende valper i kullene.

Under 100 valper er for lite! Vi i Dunker-ringen og avlsrådet for dunker håper derfor inderlig at noen flere eiere av avlsverdige tisper kontakter avlsrådet og ber om anbefaling på hannhunder, for så å produsere kull i løpet av vinteren og våren.

Målet er at vi også denne sesongen skal klare å produsere ca 150 valper. Omtrent det samme antallet som vi fikk de to foregående årene. I 2017 var det et noe for lavt antall, hvis vi ser valpeetterspørselen i forhold til valpetilbudet det året. I 2018 var etterspørselen noe tregere, men alle valpene var solgt i løpet av sommeren og høsten.

Nå i januar 2019 har vi ei fin liste med oversikt over inneværende sesongs jaktprøveresultater (se annet sted på denne nettsiden). 10 nye jaktchampioner og mange nye jaktpremierte, i tillegg har mange andre tidligere premierte dunkere oppnådd fine resultater. Dette blir lagt merke til av mange, og vi som er engasjerte i avlsrådet og raseringen får stadige henvendelser fra valpekjøpere, så interessen for dunkerrasen vet vi er stor. Denne interessen og ønskene om å skaffe seg dunkervalper håper vi sterkt følges opp av tispeeierne med å produsere nok valper, slik at de interesserte valpekjøperne ikke blir skuffet.

Adressene til avlsrådet finner du her på Dunker-ringens hjemmeside. Så tispeeiere; ta kontakt med rådsmedlemmene, produser dunkervalper og bidra dermed til at harejegerne kan glede seg over mange fine loser også i årene framover. Og husk; da er dere også med å bringe en viktig norsk kulturarv videre! For hundre år siden var harejakten Norges nasjonaljakt. For å bli ansett for å være gode nordmenn deltok samfunnstoppene den gangen på harejakt. Kong Haakon, Fritjof Nansen, Fritz Huitfeldt, og mange andre. Alle var de harejegere! Fortsatt kan vi som jakter hare i dag, som dem, glede oss over denne herlige delen av friluftslivet. Hva er vel bedre enn å stå på post og høre den klingende dunkerlosen «oppe i lia». Skal også de framtidige jegergenerasjoner få oppleve det samme, må vi som forvalter rasen i dag, sørge for at det produseres nok valper til å føre rasen videre på en god måte.

God avlssesong!

Jan Havdal

Bjarne Oppegård

Leder avlsrådet for Dunker

Leder Dunker-ringen

Valp fotokonkurransen

Marka w

Facebook