Jago er i slag

jago081015 w

Clas Kvisler har sendt oss dette bildet av Jago og haren etter en vellykket jaktdag.

Facebook