Jaktprøver

Dokumentasjon av jaktegenskaper er svært viktig for å videreføre og forbedre vår kjære rase. Oppfordringen er derfor entydig: Har du en hund som du mener er en bra jakthund, så meld på prøve i løpet av sesongen!

Full oversikt over de norske jaktprøvereglene finner du på NHKFs hjemmesider.

Nedenfor håper vi å besvare alle spørsmål du har rundt det å melde på og gjennomføre en jaktprøve med din Dunker!

Fotarbeid-w

Hvorfor er jaktprøver så viktige?

Jaktprøvenes formål er å prøve drivende hunder og premiere de egenskaper en vil bygge på i avlsarbeidet for å få fram hunder som er tilpasset vår jakt og jaktkultur.

Hovedformålet med jaktprøvene er altså klart: De skal være et hjelpemiddel i avlsarbeidet. For dunkerrasen er det viktig at flest mulig stiller på jaktprøver, slik at avlsrådet får et bredest mulig grunnlag å jobbe med.

Det er verdt å merke seg at konkurranser ikke er nevnt som del av formålet, selv om konkurranseaspektet nok er viktig for mange.

Hvem kan stille på jaktprøve?

Hunden må være registrert i NKK, eller register som er anerkjent av NKK.

Hunden må være ID-merket.

Hunden må være fylt 15 måneder senest på prøvedagen.

Hunden må være premiert på utstilling.

Eier må være medlem i en harehundklubb eller klubb/forening med samarbeidsavtale, herunder NJFF foreninger . Se oversikt over harehundklubber her

Når er hunden min god nok for å stille på jaktprøver (ÅP)?

En hund som jager stabilt og som på en normal dag jager til premie er god nok til å stille på jaktprøve. Det går som regel mye bedre enn man tror! 🙂

Oversikt over jaktprøver finner du her.

Det er de lokale harehundklubbene som står som arrangør av de ulike jaktprøvene. Dommerne representerer de lokale harehundklubbene.

Litt info om de ulike prøvetypene:

ÅPEN PRØVE (ÅP)

En-dags prøve på losdyr hare eller rev avholdt innen en tidsperiode som er forhåndsbestemt. Prøvedagen avtales mellom hundeeier/-fører og dommer. Prøven skal avholdes snarest mulig etter at prøvearrangør har mottatt påmeldingen. Ved ÅP sammenkalles kollegiet til møte senest to uker etter prøveperiodens slutt, og fra hvert dommermøte skal resultatliste sende til rette vedkommende. ÅP kan evt. holdes for flere hunder samme dag, f. eks i konkurransesammenheng, klubbkamper o.l. Prøvens leder og NKKs representant må være til stede. Om ønskelig kan en slik ÅP-samlet avsluttes med kåring av beste hund, rangering av hunder etc. Arrangør bestemmer selv etter hvilke regler.

ELITEPRØVE (EP)

Forhåndsbestemt to-dagers prøve på losdyr hare for støvere som har oppnådd minst 2 x 1. premie på ÅP, på losdyr hare, eller som har oppnådd premiepoeng tilsvarende 1. ÅP en av dagene under EP i konkurranser (jf neste setning). På EP som arrangeres som konkurranser (DM, NM, «kamper») kan evt. også hunder med kun en 1. premie på hare delta. EP er også åpen for utenlandske JCH. Tellende resultater for deltakelse i EP skal være oppnådd i Norge og for forskjellige dommere, unntatt for utenlandske JCH. Ved EP samles dommerkollegiet fysisk til møte før første prøvedag om det vurderes nødvendig,  men alltid etter hver prøvdags slutt.

Hvor lenge varer en jaktprøve?

En åpen prøve (ÅP) varer en dag. En dag på jaktprøve skal være mest mulig lik en vanlig jaktdag for deg og din hund, bortsett fra at hundeføreren ikke har med seg våpen. Hunden skal arbeide løs i minimum 5 timer, maksimum 8 timer.

En EP-prøve går over to dager.

Valg av terreng

På ÅP kan man velge terreng selv, gjerne hjemmeterrenget.

På EP får man tildelt terreng.

Hva kreves for å få premie på jaktprøve (ÅP)?

lostid

Hvilke egenskaper bedømmes under en jaktprøve?

Jaktlyst

Søk/ samarbeid

Fotarbeid/ evne til uttak

Målbruk i fot og tap

Arbeid i los og tap

Mål –  nyansering og hørbarhet

Kondisjon/ styrke

Lydighet

Se mer utfyllende forklaringer på bedømming av de ulike egenskapene her.

Hvordan melde på til jaktprøve?

Alle som har en hund som er premiert på utstilling, samt at eier er medlem i en lokal harehundklubb, kan melde på jaktprøve (ÅP).

1. Ta kontakt med din lokale harehundklubb. De er behjelpelige med å finne en dommer som kan dømme din hund.

2. Du må betale påmeldingavgift til den aktuelle harehundklubben (sjekk din lokale klubb for pris, dette varierer noe fra klubb til klubb). Les mer her.

3. Avtal med dommer om tid og sted.

Påmelding via «Min side» på www.nkk.no

Dunker-ringen vil være behjelpelige dersom dere har noen spørsmål og utfordringer rundt dette, ta kontakt med oss!

Lykke til!!!

Facebook