Jerka av Kampenhaug på jakt

FurulyJerka-w

Bengt Ove Furuly og Jerka av Kampenhaug etter en vellykket jaktdag september 2013

Facebook