Kåringsdiplom

07.09.18 Oppdatert med et nytt kåringssertifikat for fremragende avl.

Avlsrådet for dunker og Dunkerringen har stort fokus på avl. I den forbindelse har vi utarbeidet kåringsdiplomer og ett nytt kåringssertifikat.

Disse tre er å få kjøpt, hvis din hund fyller kriteriene:

Kåringsdiplom for god avl:

karingsdiplom_god.jpg

Kriterier: Tispe/Hannhund som har minimum to jaktpremierte avkom.

Tildelt:

NO35197/13 Dunder Av Kampenhaug. Eier: Espen Moseby

NO53464/09 N UCH N J(D)CH RR Slengslias Heija. Eier: Lars-Arild Risholt

NO46544/09 INT NORD UCH N J(D)CH RR NORDV-10 NV-11-13 WW-14
Gjermaa’s Idunn. 
Eier: Sigmund Ask Johansen

NO46268/09 Solvoll’s Frøya. Eier: Per Harald og Endre Sivesind

15433/08 N UCH Ronya. Eier: Jan Ståle Foss

04659/ 07 NUCH Siri. Eier Kristian og Ole Anders Haugom

00352/07 N J(D)CH Lussi. Eier Sami Metin Turkay.

04659/07 N UCH Siri. Eier: Ole A. og Kristian Haugom

04656/07 N UCH Balder. Eier: Bjørn Haug

00194/07 N JCH Ar Kaisa. Eier: Jan Ståle Foss

11334/06 N UCH N JCH NV-08-09 AB Ottine. Eier: Arne H Bakkesuen

11333/06 N UCH N JCH AB Olaf. Eier: Arne H Bakkestuen

15812/05 N UCH N JCH Ab Oleane. Eier: Arne H Bakkestuen

15422/04 N UCH NORDV-06 N JCH Bs Siri. Eier: Asle Rundberg

23836/02 Gåvålias Frøya. Eier: Hans Chr Pedersen

16927/02 N JCH AB Kvarta. Eier: Arne H Bakkestuen

21399/01 N JCH RR Guzzi. Eier: Torkel Randem

12721/98 N UCH Cheetah. Eier: Jon Atle Berger

12280/97 Frøya. Eier: Simen Pedersen

38198/93 Nille. Eier: Per Harald Sivesind

00168/90 N UCH N JCH Tanja. Eier: Einar M. Dyste

31282/88 Romsjøens Marte (rr). Eier: Hans Chr. Pedersen

Kåringsdiplom for utmerket avl:

karingsdiplom_utmerket.jpg

Kriterier: Tispe/Hannhund som har minimum tre avkom med 1.ÅP på jaktprøve. Disse må være fra to forskjellige kull.

Tildelt:

NO40765/10 C.I.B. N SE J(D)CH RR NORD DK UCH Gåvålias Kora Eier: Hans Christian Pedersen

17245/08 N J(D)CH N UCH Ruth. Eier: Espen Moseby og Elisabeth Aune Moseby

00194/07 N JCH Ar Kaisa. Eier: Jan Ståle Foss

09528/06 N UCH N JCH NV-10 Stolt. Eier: Jon Atle Berger

09160/06 N JCH Tortåsen’s Kora. Eier: Ola A. Holsing

24476/05 N JCH Gaia. Eier: Sigmund Ask Johansen

19046/05 N JCH RR Hero. Eier: Marius Lundby

07326/05 N INT UCH NV-10-12 Gabbro. Eier: Torkel Randem

18939/04 N JCH Vestlunds Julka. Eier: Jostein Lufall

19811/03 N JCH Klang. Eier: Egil Dalby

23836/02 Gåvålias Frøya. Eier: Hans Chr Pedersen

19333/02 N SE UCH N SE JCH NV-05 KE Sang. Eier: Kristian Holthe

03488/02 N JCH Balder. Eier: Rune Arstein

23876/01 N JCH Tortåsen’s Ronja. Eier: Jakob O. Holsing

18928/01 N JCH Gåvålias Tanja. Eier: Magne Kr. Dyste

X-23848/00 N JCH Eira. Eier: Arve Løkken

X-14323/00 N UCH N JCH RR Tyra. Eier: Per Harald Sivesind

20677/99 N UCH NORDV-02 NV-03-04 Kvikk. Eier: Bård Larsen

20233/99 Laika. Eier: Terje Røthe & Trygve Indrebø

19276/99 Ke Aia. Eier: Helge Mølland

09853/99 N UCH AB Nilla. Eier: Arne H Bakkestuen

X-07839/99 Leika. Eier: Metin Turkai

X-15081/98 N UCH N JCH Hvite Musse. Eier: Magne Kr. Dyste

S37885/97 N JCH Skansmobackens Hero. Eier: Morten Ødegård

22739/96 Freia. Eier: Hjalmar Johansen

21690/96 Vanja. Eier: Terje Røthe

11074/96 N UCH N JCH NV-01 AB Hall. Eier: Arne H Bakkestuen

25551/95 N UCH N JCH Jago. Eier: Asle og Odd-Erik Rundberg

15777/92 N UCH N JCH Catanca. Eier: Arne H Bakkestuen

16138/90 N UCH N JCH Conradine. Eier: Arne H Bakkestuen

22539/87 N UCH Rambo. Eier: Magne Kr. Dyste

04375/77 N UCH Trajan. Eier: Arne H Bakkestuen

Nytt fra 2018:
Kåringssertifikat for fremragende avl:

Tisper

Kåringssertifikat kan tildeles når tispa har jaktpremierte avkom fra 2 kull med 2 forskjellige hannhunder, og avkommene har oppnådd minimum 12 poeng. Poengene kan samles over flere år. Sertifikat tildeles kun 1 gang. (Det presiseres at de tellende avkommene skal være fra to forskjellige kull. Ikke flere eller færre.)

Hannhunder

Kåringssertifikat kan tildeles når hannhunden har jaktpremierte avkom fra 3 kull med 3 forskjellige tisper, og avkommene har oppnådd minimum 15 poeng. Poengene kan samles over flere år. Sertifikatet tildeles kun 1 gang. (Det presiseres at de tellende avkommene skal være fra tre forskjellige kull. Ikke flere eller færre.)

Ordningen med kåringssertifikat gjøres gjeldende for avlsdyr født etter 01.01.2000.

Poengberegning:

1. EP: 5 poeng
2. EP: 4 poeng
3. EP: 3 poeng

1. ÅP: 3 poeng
2. ÅP: 2 poeng
3. ÅP: 1 poeng

Det er kun individets høyeste premiering som er tellende.

For å få tildelt sertifikat må navn og reg.nr. på den enkelte tispe/hannhund, avkommenes navn og reg.nr., samt jaktprøvepremieringer, sendes inn til avlsrådet for dunker av den enkelte tispe-/hannhundeier.

Tildelt:

23836/02 Gåvålias Frøya. Eier: Hans Christian Pedersen, 29 poeng

Om du tidligere har kjøpt diplom. Gi oss beskjed slik at vi for oppdatert lista.

Kåringsdiplomene vil bli å få kjøpt på hjemmesiden vår, samt på samlingen og på distriktsmøtene.

Pris: kr.75,- inkl porto

Kontonummer: 1822 34 59206

Bestilling sendes til:

Vegar Sølvsberg

Tlf: 958 03 268.

E-post: vegar_soelvsberg@yahoo.no

Facebook