Påskriket

Dunker-ringens medlemsblad «Påskriket» kommer ut to ganger i året, ved nyttår og til sommeren. Her finner du mye interessant stoff om dunkeren, historier fra leserne, og selvfølgelig bilder av mange flotte hunder! Vi ønsker oss bidrag fra dunkerinteresserte til bladet. Har dere ris eller ros, bilder, valpeannonser eller historier dere vil dele med andre – send det inn til oss i redaksjonen innen 15. juni 2021. Bladet sendes kun til medlemmer.

Neste utgave av Påskriket kommer sommeren 2021.

Har du bilder, en historie eller noe du lurer på? Send det inn til Påskrikets redaksjon!

Redaksjonskomité:

Anne Lena Opheim – redaktør
Tlf: 958 07 671
E-post: annelena@igt.no

Nina Rise, leder redaksjonskomiteen nina.rise@hotmail.com

Medlemmer:

Linda Persson dunkerhjalmar@icloud.com

Leif Inge Bakken leifinge.bakken@deaval.com

Jon Magne Volden jmvolden@online.no

Vegar Sølvsberg vegar_soelvsberg@yahoo.no

Bård Ørbak-Larsen baard@norgeshundeskole.no

Facebook