Regler for uttak til Dunkerpokalen

Regler for uttak til rasemesterskap for Dunker ”Dunkerpokalen”.


Gjeldende uttaksregler

Prøven går som en 2-dagers eliteprøve etter NHKF regelverk, med eneste godkjent losdyr hare.

Ved overtegning til prøven rangeres hundene på samme måte som for uttak til DM.

Er hunder som konkurrerer om den siste plassen jevngamle, foretas loddtrekning.

Prøven arrangeres for maksimum 15 startende hunder.

Uttagning foretas av arrangerende klubb, eventuelt i samarbeid med styret i DR.

Følgende kategorier tildeles friplass til Dunkerpokalen (revidert 12.08.2016):

3 plasser i rasemesterskapet reserveres:

-Årets dunker fra forrige års kåring har automatisk rett til deltagelse.

-Årets dunker under 3 år fra forrige års kåring har automatisk rett til deltagelse.

-Forrige års rasemester har automatisk rett til deltagelse.

NB! For alle friplassene gjelder kravet om at hundene må ha minimum 1×1.ÅP som kreves iht. jaktprøvereglene.

Facebook