Rekruttering i Gausdal

De to siste år har skoleklasser vært ute i skogene på harejakt.

I år var det 6. klasse ved Forseth skole som hadde harejakt som tema. 19 elever og 3 lærere deltok.
Primus motor er Roger Smelien og Arne Bakkestuen.

De går gjennom hefte til NKK,NJFF og NHKF om harejakt, så går de i skogen med en hund hvor de forteller litt og samtidig prøver å få til en losstubb.

Dagen før hadde AB skutt en hare for A B Olaf. Denne ble flådd og tilberedt om natta, slik at alle fikk varm harasteik til Dugurs.

Det var med undring vi konstanterte at samtlige var svært begeistra for smaken, selv om de aldri hadde smakt det før.

Uansett, så blir det snakket mye harejakt på skolen før og etter.

AB_rekruttering_-11_02

Her ser vi Roger Smelien som fordeler harakjøtt til elevene. Foto: A.H Bakkestuen

Facebook