Resultatliste

Vi gratulerer BS-MA-RITA og Birger Steen som vinner av Dunkerpokalen!!

Maurvangen_03_015

Prøven ble avholdt i Sjodalen under krevene barmarksforhold med tempraturer fra ca -12 grader på morgenen til ca 0 grader midt på dagen.

Styret og prøveledelsen vil benytte anledningen til å takke alle innpliserte for et vel gjennomført arrangement. Dette være seg arrangørklubben, vertskapet, grunneiere, hundeeiere og spesielt dommerne og særlig de som stilte opp på meget kort varsel.

TUSEN TAKK!

Resultater:

Sortert liste i pdf: alt Premieliste_tot.pdf

Kat nr 101. Navn: N UCH N JCH Ab Oleane 15812/05. Eier: Arne H. Bakkestuen

Dag 1: Los 39 min. 54 ep. 93 pp. 100 kp. Dag 2: Los 94 min 60 ep 154 pp 162 kp

Sammenlagt: 247pp 262kp 3EP


Kat nr 102. Navn: N UCH N J(D)CH NV-10 Stolt 09528/06. Eier: Jon Atle Berger

Dag 1: Los 49 min. 58 ep. 107 pp. 114 kp. Dag 2: Los 0 min 16 ep 20 kp

Sammenlagt: 123pp 134kp 0EP


Kat nr 104. Navn: N JCH Tortåsen`s Kora 09160/06. Eier: Ola A Holsing

Dag 1: Los 120 min. 62 ep. 182 pp. 189 kp. Dag 2: Los 11 min 36 ep 56 kp

Sammenlagt: 235pp 245kp 3EP


Kat nr 105. Navn: N SE UCH N SE JCH NV-05 Ke Sang 19333/02. Eier: Kristian Holthe

Dag 1: Los 65 min. 57 ep. 122 pp. 128 kp Dag 2: Los 22 min 42ep 64 pp 68 kp

Sammenlagt: 196pp 186kp 0EP


Kat nr 106. Navn: N S J(D)CH RR Stella. Eier: Øystein Kvisler.

Dag 1: Los 86 min.  ep. 146 pp. 154 kp Dag 2: 101 min 59 ep 160 pp 168 kp

Sammenlagt: 306pp 322kp 2EP


Kat nr 108. Navn: N JCH RR Hero 19046/05. Eier: Marius Lundby

Dag 1: Los 45 min 61 ep 106 pp 116 kp Dag 2: 40 min 52 ep 92 pp 99 kp

Sammenlagt: 198pp 215kp 3 EP


Kat nr 109. Navn: N JCH Russo 21772/02. Eier: Tor Erik Moen

Dag 1: Los 34 min 55 ep 89 pp 96 kp Dag 2: Los 0 min 12 ep 12 pp 15 kp

Sammenlagt: 101pp 111kp 0 EP


Kat nr 110. Navn: N UCH N JCH Haramyras Tuva 08500/04. Eier: Alfred Nygaard

Dag 1: Los: 48 min. 56 ep 104 pp 111 kp. Dag 2: Los 54 min 61 ep 115 pp 122 kp

219p 233pp 3 EP


Kat nr 111. Navn: Gåvålias Frøya  23836/04. Eier: Hans Chr Pedersen

Dag 1: Los 51 min 53 ep 104 pp 110 kp. Dag 2: Ikke startet

Sammenlagt: 104pp 110 kp 0 EP 


Kat nr 112. Navn: N JCH Slengslias Måffelåffen 00664/08. Eier: Per Magne Rønning

Dag 1: Los 75 min 61 ep 136 pp 143 kp. Dag 2: Los 35 min 56 ep 91 pp 100 kp

Sammenlagt: 227pp 243kp 3 EP 


Kat nr 113. Navn: N J(D)CH Bs-Ma-Rita 04764/06. Eier: Birger Steen

Dag 1: Los 120 min 58 ep 178 pp 185 kp. Dag 2: Los 115 min 66 ep 181 pp 189 kp

Sammenlagt: 359pp 374kp 1 EP 


Kat nr 114. Navn: N UCH N JCH Uno 24468/05. Eier: Helge Stikbakke

Dag 1: Los 0 min 16 pp 19 kp. Dag 2: 0 poeng

Sammelagt: 16pp 19kp 0 EP


Kat nr 115. Navn: Tortåsen`s Otto X-02749/08. Eier: Magne Kr Dyste

Dag 1: Los 0 min 12 pp 15 kp Dag 2: Los 21 min 40ep 64kp

Sammenlagt: 73pp 79kp 0 EP 

Facebook