Riktig adresse i medlemsregisteret?

Nå er det klart for utsendelse av medlemskort, årsmøteinnkalling og invitasjon til årets samling. Har du flyttet er det fint om du gir beskjed til sekretær Heidi Sageng på tlf 41209109 eller sageng-h@online.no slik at adressen blir riktig.

Facebook