Sivesindhøgdas D Ynwa sin første hare

Ynva Sivesind sin første hare

Ynwa har hatt flere små loser i høst og virker til å ha god jakt lyst, første haren ble skutt etter en fin los på 10.min uten tap.

Facebook