Tidligere vinnere

2015. Sørlandet. N SE J(D)CH Gjermaa’s Toya. Eier: Øystein Kvisler. 189 kp

(dag 2 ble innstilt pga flom)

2014. Valdres. N SE J(D)CH Gjermaa’s Toya. Eier: Øystein Kvisler. 381 kp.

2013. Buskerud. N J(D)CH Bs-Lissi. Eier: Ingar T. Lie og Ole Anton Langedrag. 387 kp

2012. Hokksund. N J(D)CH N UCH Ke Thea. Eier: Frode Moen. 338 kp.

2011. Viubråtan. N JCH N UCH Uno. Eier: Helge Stikbakke.378kp

2010. Maurvangen. N JCH Bs-Ma-Rita. Eier: Birger Steen. 374kp

2009. Maurvangen. N JCH Vestlunds Julka. Eier: Jostein Lufall. 241kp

Facebook