Unggutt med sin første hare

furuly w

Dette bildet fra i høst viser min sønn Kristoffer på 15 år som har skutt sin første hare for Jerka av Kampenhaug. Er ikke mange år igjen før gutten skaffer seg egen Dunker.

Mvh Bengt Ove Furuly

Facebook