Bilder fra Dunkertreffet på Sørlandet 13. april

Søgne 2018

Dunkertreffet i Søgne fredag 13. april

Vellykket samling i Søgne fredag kveld. God stemning. 37 frammøtte.  Arne Andersen var der, Æresmedlem i DR. Han var med og vurderte eksteriøret på de 16. dunkerne.

Søgne 2018 8

Søgne 2018 9

Søgne 2018 7

Søgne 2018 6

Søgne 2018 5

Søgne 2018 2

Igjen er det tatt initiativ til et dunkertreff på Sørlandet. Og som i fjor blir dette på Gunders Kafe, Søgne. Denne gangen fredag 13. april, med start kl. 1830.

Alle interesserte er velkomne. Dunkereiere bes om å ta med hundene sine.

Fra avlsrådet for dunker stiller leder Jan Havdal, og fra  Dunker-ringen leder Bjarne Oppegård. Det blir orienteringer fra både rådet og ringen. I tillegg skal vi selvsagt se på dunkerne som stiller opp, og gi disse noen kommentarer.

Blant temaene som tas opp kan nevnes:

  • Oppsummering av siste jaktprøvesesong
  • Status i inneværende avlssesong
  • Årets samling på Maurvangen
  • Arbeidet i avlsrådet og raseringen

Øyvind Olsen er lokal kontaktperson for treffet. Han kan svare på spørsmål om praktiske sider ved sammenkomsten. Tlf. 95 72 13 40

Vi ønsker på forhånd å vite hvilke hunder som stiller. Derfor bes dere som tenker å ta med dunkerne, om å informere Øyvind om dette.

Vel møtt!

Facebook