Debutantmesterskapet 1.-15. desember 2016

Med bakgrunn i bl.a. tilbakemeldinger fra ringens medlemmer har styret bestemt at tidspunktet for Debutantmesterskapet den kommende jaktprøvesesongen er satt til perioden 1.-15. desember 2016. Dette for at flere skal ha en reell anledning til å starte med tanke på tilgang til terreng uten å måtte forholde seg til elgjakta. Grunnen til at vi valgt å arrangere mesterskapet over en periode på hele 15 dager er at det i desember kan variere stort fra dag til dag når det gjelder føreforhold.

Målet med mesterskapet er å få flere jaktpremierte dunkere. Alle dunkere som tidligere ikke er jaktpremierte kan altså delta, og hannhunder oppfordres spesielt til å starte.

For å gjøre det enklest og rimeligst mulig for deltagerne, med tanke på reise- og oppholdsutgifter, så arrangeres Dunker-ringens Debutantmesterskap hos den geografiske harehundklubb som ligger nærmest for den enkelte dunkereier. Mesterskapet arrangeres som en ÅP separat, slik at deltakerne kan starte i sine respektive distrikt som en helt vanlig åpen prøve. Hundeekvipasjer bosatt i Sverige kan også delta. Målet er å samle flest mulig deltagere, og da tror vi at dette er den mest hensiktsmessige måten å arrangere det på.

Her finner du mer informasjon om det å starte på jaktprøve.

Påmelding

Prøvedeltager må selv melde på til sin lokale harehundklubb, og selv skaffe dommer. De lokale harehundklubbene er veldig behjelpelige med å finne en dommer hvis det er ønskelig. Dunker-ringen kan også bistå i jobben for å finne dommere hvis deltagerne møter på utfordringer rundt dette.

Vær ute i god tid med å melde på og avtale med dommer, så ordner det seg lettere enn hvis man bestemmer seg rett før den aktuelle prøveperioden. På hjemmesiden til de ulike harehundklubbene kan man finne en dommerliste med kontaktinformasjon. Finn din harehundklubb her.

Ønsker du å delta på Debutantmesterskapet? I tillegg til å melde på hunden til den aktuelle harehundklubben må hver deltager også melde fra om sin deltagelse før 1. desember til Dunker-ringen v/ sekretær Knut Einar Nordhagen på tlf/ SMS 977 80 304 eller mail ke-nordhagen@hotmail.com. Oppgi reg.nr og hundens navn, samt eiers navn.

Kriterier for rangering

Resultatet for de påmeldte dunkerne legges til grunn for prisen «Dunkerdebutanten 2016». Det er den høyeste samlede poengsum som vinner. Ved poenglikhet rangeres det etter beste tilleggslos. Deretter går yngre foran eldre hunder.

NB! Resultatet som oppnås på prøvedagen må meldes inn umiddelbart.

Premiering

Alle premier deles ut på neste årsmøtesamling på Maurvangen i 2017.

Dunker-ringen premierer alle som deltar på Debutantmesterskapet.

Facebook