Statutter for Debutantmesterskapet 2015

Hvem kan delta: Alle dunkere som tidligere ikke er jaktpremierte kan starte (hannhunder oppfordres spesielt til å delta). Eier av hunden må være medlem av Dunker-ringen.

Hvor: Dunker-ringens Debutantmesterskap blir lagt til den geografiske harehundklubb som ligger nærmest for den enkelte dunkereier. Mesterskapet arrangeres som en ÅP separat, slik at deltakerne kan starte i sine respektive distrikt.

Tidspunkt: Dato for Debutantmesterskapet er satt til 17. oktober 2015. Det presiseres at mesterskapet kun er denne dag.

Påmelding: Prøvedeltager må selv melde på til den aktuelle harehundklubben.

Dommere: Deltagerne må selv skaffe dommer. Dunker-ringen kan bistå i jobben for å finne dommere hvis deltagerne møter på utfordringer rundt dette. Resultatet for de påmeldte dunkeres resultat denne dagen legges til grunn for prisen «Dunkerdebutanten
2015».

Rangering: Høyeste samlede poengsum vinner. Ved poenglikhet rangeres det etter beste tilleggslos. Deretter går yngre foran eldre hunder. Resultatet fra prøven må være offisielle, det vil si godkjent av prøveleder og NKKs representant og eller klubbens dommermøte, vi viser til NKKs jaktprøveregler angående dette. Det vil si i praksis våren 2016.

Innmelding av resultat: Resultatet bes meddelt Dunker-ringen på mail, SMS eller tlf samme kveld som mesterskapet går av stabelen. Kontaktinformasjon til rekrutteringsansvarlig i Dunker-ringen her:

Knut Einar Nordhagen

Mail: ke-nordhagen@hotmail.com

Tlf: 413 33 017

Premier: Vinneren av Dunker-ringens Debutantmesterskap
får en friplass i kommende utgave av Dunkerpokalen (2016), dersom hunden jager
til 1.ÅP. Dunker-ringen premierer alle som deltar på Debutantmesterskapet på neste årsmøtesamling (2016). Vinneren av prøven får prisen «Dunkerdebutanten 2015”, som deles ut på neste årsmøtesamling (2016).

Har du noen spørsmål rundt det å starte på jaktprøve – ta kontakt med Dunker-ringen.

Facebook