Debutantmesterskapet lørdag 17. oktober 2015

Dunkerdebutanten 2015 heter NO42979/13 Sivesindhøgda’s D Senta til Endre Sivesind og Tor Åge Hetland. Senta er etter N UCH Balder/ Haug og Solvoll’s Frøya / Sivesind.
Senta startet i Vestoppland og er innstilt til 151 pp/ 157 kp og dermed 2.ÅP under Debutantmesterskapet 2015.

Facebook