Statutter for Dunker-ringens Debutantmesterskap 2014

STATUTTER FOR DUNKER-RINGENS DEBUTANTMESTERSKAP 2014

 

Hvem kan delta: Alle dunkere som tidligere ikke er jaktpremierte kan starte (hannhunder oppfordres spesielt til å delta). Eier av hunden må være medlem av Dunker-ringen.

Hvor: Dunker-ringens Debutantmesterskap blir lagt til den geografiske harehundklubb som ligger nærmest for den enkelte dunkereier. Mesterskapet arrangeres som en ÅP separat, slik at deltakerne kan starte i sine respektive distrikt.

Tidspunkt: Årets dato for Debutantmesterskapet er satt til 18.oktober 2014. Det presiseres at mesterskapet kun er denne dag.

Påmelding: Prøvedeltager må selv melde på til sin lokale harehundklubbs åpen prøve sør eller nord i landet.

Dommere: Deltagerne må selv skaffe dommere. Dunker-ringen kan bistå i jobben for å finne dommere hvis deltagerne møter på utfordringer rundt dette.

Rangering: Høyeste samlede poengsum vinner. Ved poenglikhet rangeres det etter beste tilleggslos. Deretter går yngre foran eldre hunder.

Resultatet fra prøven må være offisielle, det vil si godkjent av prøveleder og NKKs representant og eller klubbens dommermøte, vi viser til NKKs jaktprøveregler angående dette. Det vil si i praksis våren 2015.

Innmelding av resultat: Resultatet bes meddelt Dunker-ringens formann på mail, SMS eller tlf samme kveld som mesterskapet går av stabelen. Kontaktinformasjon til formann Heidi Sageng her

Premier: Vinneren av Dunker-ringens Debutantmesterskap får en friplass i neste års utgave av Dunkerpokalen (2015), dersom hunden jager til 1.ÅP.

Dunker-ringen premierer alle som deltar på Debutantmesterskapet på neste årsmøtesamling (2015).

Vinneren av prøven får prisen «Dunkerdebutanten 2014″, som deles ut på neste årsmøtesamling (2015).

Ved spørsmål om deltagelse på ÅP separat, les mer her eller ta kontakt med Dunker-ringen.

Facebook