Frode Lingaas

Utdelt 2010

Frode har vært tilknyttet avlsrådet og NHKF som fagperson siden midt på 1990 – tallet vedrørende krysningsprosjektet for de norske harehundrasene. Han har også vært involvert når det gjelder problemstillinger rundt arvelig sykdom som, Hypothereose, hjertefeil, epilepsi og ikke minst Multippel Epifysedysplasi de siste 10 årene. Alt arbeid som har vært gjort frem til 2007, har Frode gjort på kveld- og fritid ut i fra sin interesse for de norske harehundrasene. Vi tør ikke engang gjette på hvor mange timer det kan dreie seg om. Frode Lingaas har også vært en pådriver ovenfor NKK når det gjelder ekstraordinære tiltak rettet mot de norske harehundrasene, og skal så definitivt ha sin del av æren for vår rases fremgang de senere år.

Facebook