Ingar Tallakstad Lie

Utdelt 2010

Ingar har vært formann eller medlem i avlsrådet for dunker i to perioder, og har sittet med avlsrådsarbeid for dunker i til sammen 16 år. Han var medlem / formann igjennom hele 1990 – tallet, i 10 år sammenhengende. Ingar har vært involvert i de aller fleste innkryssingene som er gjort i rasen siden starten. Han ble valgt inn som avlsrådets representant i Dunker-ringen’s styre under årsmøte på Stiklestad i 1995, og satt i styret til han valgte å gå ut av avlsrådet i 2000. Ingar ble valgt inn igjen i avlsrådet i 2005, og har sittet som medlem siden da. Det er ikke få timer Ingar har lagt ned i arbeid for dunkeren igjennom de to siste tiårene.

Facebook