Per Briskodden

Utdelt 2010

Per har vært styremedlem, materialforvalter og organisasjonssekretær i Dunker-ringen’s styre i to perioder. Han ble første gang valgt inn i styret i 1999, og satt frem til årsmøte i Hurdal i 2003. Andre periode var i 2008 og 2009. Han frasa seg da gjenvalg på grunn av sykdom. Per har vært en pålitelig tilrettelegger for samlinger, møter og stands. Sammen, har Per og Arne Mathisen, vært ringens beste ”kremmere”. Det fantes ikke det menneske som klarte å komme forbi Dunker-ringen’s stand på Prestøya uten å ha kjøpt noen av ringens effekter når Per og Arne sto på plass. Per har alltid stilt velvillig opp, og da Dunker-ringen ble invitert til Troms i forkant av etableringen av Nord-Norge Harehund klubb, var han ikke vanskelig å be. Per kommer lett i kontakt med andre mennesker gjennom sitt joviale vesen og gode humør.

Facebook