Per Harald Sivesind

Utdelt i 2015.

Per Harald kom inn i avlsrådet 2002 (vara) og ble fast medlem med sekretærfunksjon fra 2003. Dette vervet har han skjøttet med største nøyaktighet og stor arbeidsinnsats til han frasa seg gjenvalg i 2015. I tillegg har han en periode i Dunker-ringens styre som avlsrådets representant og ble senere Dunker-ringens leder i perioden 2010 – 2014. Per Harald har skjøttet disse vervene på beste måte og han har lagt ned en betydelig egeninnsats, særlig jubileumsåret 2011, som ble bragt vel i havn. Per Harald har en ryddig fremtreden som bidrar positivt. I tillegg er Per Harald jaktprøvedommer, utstillingsdommer og han har verv i lokalklubb, NKK osv. Ringens hederstegn er på alle måter velfortjent.

Facebook