Informasjon fra avlsrådet for Dunker

Avlsrådets rolle og mandat.

Gjennom Norsk Kennel Klubb er avlsrådet for dunker satt til å ivareta de etiske grunnregler for de videre avl av dunkerrasen gjennom heftet «Etiske grunnregler for avl og oppdrett». Her er de viktigste «kjørereglene» lagt for vårt arbeid. Dette finnes på NKK nettsider som alle kan lese.

Gjennom valg på RS for Norske Harehundklubbers Forbund er avlsrådene valgt til å ivareta dette ansvaret sammen med rasemiljøet.

Vi er derfor et rådgivende organ for oppdretterne av dunker som til syvende og sist gjør jobben med å produsere nye gode dunkere. Poenget med avl er jo at rasen skal forbedres gjennom systematisk avl. Avkom etter gode foreldre skal da i utgangspunktet bli bedre individer enn sine foreldre. Friske , gode nye jagere er det vi ønsker å produsere. Her gjør oppdretterne en meget god jobb. Vi skulle gjerne hatt flere..

– Kommunikasjon.

Den aller viktigste kommunikasjonen vi har er med oppdretterne. Gjennom totalt over 30 forespørsler hvert år mener vi at oppdretterne bruker avlsrådet slik som intensjonen er. Ofte har oppdretter et ønske om bruk av hannhund og dette blir vurdert opp mot den avlspolitikken vi ønsker å føre. De siste 2 år har vel alle forespørsler endt med en anbefaling eller godkjenning. Vi ønsker å produsere mere gode valper

Hannhundeierne er også viktige samarbeidspartner her. Uten hannhund blir det også lite valper… Vi føler også at kommunikasjonen med disse er god. Det kan vel være at noen mener de sitter på en god hanne som skulle vært brukt, men stort sett fanger vi opp dette gjennom de prestasjonene som blir registrert gjennom året. Noen ganger kan det kanskje bli lenge å «vente» før min hund blir brukt, men vi har faktisk en plan på dette også.

For øvrig har vi en god dialog med styret i Dunkerringen, Forbundet, NKK og fagmiljøene innen genetikk og veterinærstanden. Dette prøver vi å videreføre fra tidligere avlsråd som har hatt en historisk god dialog med disse miljøene.

– Tørre tall 2015 og så langt 2016.

2015 Pr 30.06.2016
Parringsforespørsler 40 33
Anbefalte 16 16
Godkjente 23 17
Ikke anbefalte 1 0
Utførte parringer 22 18
Antall kull 19 10
Antall valper 170 72
Tisper/hanner 99/71 32/40
Gjennomsnittsstørrelse 8,95 7,2
Dødfødte/ikke levd opp 1 kull 4 kull
Anvendte hanner 16 Ikke   klart ennå
Gjennomsnittsalder hanner 5,4 Ikke   klart ennå
Gjennomsnittsalder tisper 4,6 Ikke   klart ennå
Gjennomsnitt innavlsprosent 1,0 % Ikke   klart ennå
Høyeste innavlsprosent 4,1 % Ikke   klart ennå
Laveste innavlsprosent 0 Ikke   klart ennå

Som tallene viser hadde vi et toppår i 2015 med mange parringer, lite tomme tisper og store kull. 2016 har så langt vært et år der mye har gått feil. Til tross for mange forespørsler og stor vilje til å parre har tispene ikke kommet i brunst og de har i tillegg vært vanskeligere å få drektig. På toppen av dette får vi mindre kull og derfor en mye dårligere valpeproduksjon. Nå er ikke året 2016 ferdig så vi får håpe at det produseres flere valper resten av sesongen. Det som er positivt er at de som ikke parret i år vil prøve til neste sesong. Til de som tenker på kull neste sesong: Ta kontakt med avlsrådet så tidlig som mulig slik at vi kan planlegge dette sammen i god tid.

Utfordringer framover.

En god avlspolitikk sier at den beste 50 % av rasens populasjon skal benyttes i videre avl. For harehundrasene i Norge ligger etter siste beregning på mellom 8 og 13 %. For dunkeren sin del på 8 %. Det forteller oss at vi bruker en alt for liten del av rasen i videre avl. Derfor vil vårt fokus være å bruke ennå flere individer for avl.

Et annet tema er HD sperre for registrering av valper i NKK. Dette har blitt et problem med hensyn til bruk av hunder med HD status C eller D. Det er flere hunder som er meget gode jagere med disse bokstavene. Oppdrettere kvier seg for å bruke disse selv om man ikke ser noen problemer i skogen på slike hunder som både er 10 og 12 år. Da blir det nesten som et «A» og «B-lag» og vi mister mange potensielle gode nedarvere. Avlsmaterialet innsnevres ytterligere og antall hunder i avl reduseres ytterligere. Det var i sin tid for om lag 35 år siden denne sperren ble innført av vårt rasemiljø. Gjennom disse årene har vi ikke sett noen bedring og når temaet ble tatt opp på Storsand var det stor enighet om å jobbe for opphevelse av denne begrensningen. Dagens avlsråd har startet dette arbeidet.

Tilslutt vil jeg takke alle som jobber for at vi skal kunne gi våre etterkommere bedre dunkere å jakte med!

Lykke til med ny sesong og ta kontakt med oss hvis du vurderer å produsere nye gode dunkere!

Melhus, 28.06.206

Jan Havdal

leder i avlsrådet

Facebook