Nå er det behov for dunkervalper – kan du bidra?

ErahOla valper2

Når dette forfattes i mars 2020, er vi i en situasjon hvor vi ser at det kommer til å bli produsert alt for få dunkervalper denne avlssesongen. Prognosene per dags dato (16. mars), ut fra paringsforespørsler til og anbefalinger fra avlsrådet, og ut fra at det er paret/inseminert kun 7 tisper, sier oss at vi i år ikke klarer å få produsert mer enn maksimalt 70 -80 dunkervalper. Dette kan vi få gjort noe med hvis flere tisper benyttes i avlen. Om vi ikke klarer å få produsert et større antall valper, vil det gi store utfordringer med å opprettholde god kvalitet i dunkerrasen i årene framover. Individantallet blir rett og slett for lite til at det kan drives fornuftig avl videre. I tillegg blir det mange harejegere som ikke klarer å få skaffet seg ny firbeint jaktkamerat.

Gjennom de senere årene er det i gjennomsnitt blitt avlet fram ca 140 dunkervalper i året. Målet vårt den inneværende avlssesongen, er at vi skal få fram cirka det antallet valper for salg, men da må flere tisper pares enn de som står på avlslistene i dag. Jfr. oversikt på Dunker-ringens hjemmeside www.dunkerringen.org

Erfaringene fra de siste årene viser oss at det er et kjøpermarked for et slikt antall valper. Alle produserte valper har blitt solgt innen de har gjennomlevd sin første høst. Vi mener at vi er i samme situasjon også i år.

Problemer med liten valpeproduksjon

For få dunkervalper er jo ikke en tragedie bare for ivaretakelse av rasen i årene framover, det er også en tragedie for de harejegerne som prøver å skaffe seg en ny dunker, men som ikke klarer å få tak i valp. Da må de enten velge seg en annen rase, eller de må gi opp harejakta. En forferdelig situasjon synes vi dette vil være. Det er ikke vanskelig å ha medfølelse med disse jegerne. Som oss synes de at harejakt med en god dunker er det perfekte livet.

Hvis ikke din dunkertispe allerede har hatt løpetid i vår, håper vi du vurderer denne henvendelsen. Vi tar selvsagt det forbeholdet at tispa er avlsverdig, det vil si at det ikke er egenskaper eller forhold hos henne som gjør at hun ikke bør avles på. Men dette vet jo du!

Hvis du kan tenke deg å ha et valpekull, tar du bare kontakt med avlsrådet for dunker. Se adresseinformasjonen nederst i denne artikkelen. Avlsrådet vil da finne fram til en hannhund som egner seg for tispa og gir deg tilbakemelding. Hvis du har liten innsikt i det som gjelder valpeproduksjon og avl, vil du få all den informasjonen som trengs fra avlsrådet og Dunker-ringen. Ikke minst er det viktig med paring på riktig tidspunkt i løpetiden.

Moro med valpekull

Hvis du ikke har erfaring med å ha valpekull, kan vi fortelle at det er skikkelig moro. Å se disse små svart/blakke eller droplete krabatene bli født, vokse, begynne å utforske verden, og etter hvert bli interesserte i å finne og jage hare, er bare helt fantastisk. Litt ekstra arbeid er det, men det synes vi er bare småtteri i forhold til alt det positive med et valpekull. Og vi som har hatt valpekull tidligere, kan underskrive på at det er noe av det mest interessante vi holder på med innenfor hundeholdet.

Markedsføring av valpene

Når vi får beskjed om at du kan tenke deg å ha et valpekull, vil tispa bli oppført i listen over de som har fått anbefalt paring denne avlssesongen. Denne oversikten publiseres, blant annet på Dunker-ringens hjemmeside. Når kullet blir født, blir valpene markedsført på flere måter, blant annet i oversiktene på nevnte hjemmeside og sosiale medier og direkte til de som henvender seg til oss for å kjøpe valp.

Koronatider

Vi har nå gått inn i en ny «tidsepoke» i landet vårt – koronaperioden – med sine restriksjoner for en del virksomhet som vi vanligvis utøver. Dersom du bestemmer deg for at du kan ha et valpekull, og så får en paringsanbefaling fra avlsrådet, skal vi fra avlsrådet og Dunker-ringens side være behjelpelig med å forsøke å løse eventuelle praktiske utfordringer som måtte oppstå i forbindelse med paring i ukene framover. Ta kontakt med oss, hvis det er noe vi også i så måte kan gi råd om eller bistå med. Det kan for eksempel gjelde begrensninger for enkeltes reisevirksomhet.

Avlsrådet for dunker

Avlsrådet består av følgende personer:

Elisabeth Aune Moseby, varamedlem. Tlf: 90 76 06 36 E-post: auneelisabeth@hotmail.com

Ikke nøl med å ta kontakt!

Facebook