Til alle som jakter rev med Dunker!

Dersom du er eier av en hund som har interesse for rev er dette noe for deg! 

Avlsrådet for Dunker starter nå opp en undersøkelse hvor det er ønskelig å høre fra alle som bruker dunkeren sin til å jakte rev. Dunker-ringen opplever stadig oftere at flere henvender seg for å skaffe seg en dunkervalp til å jakte rev med. Et gjentagende spørsmål fra mulige valpekjøpere er om foreldre, besteforeldre og/eller deres kullsøsken har interesse for rev, men dette vet vi for lite om pr. i dag.

Gjennom en slik undersøkelse ønsker vi å få en oversikt over hunder som har interesse for rev, benyttes og fungerer godt til revejakt. Kanskje vil man etter hvert se om det er noen linjer som skiller seg ut?

Spørreskjemaet finner du her:  Spørsmål_revhund2015.doc

Skjemaet kan sendes tilbake til enten rekrutteringsansvarlig i Dunker-ringen, Knut Einar Nordhagen på mail ke-nordhagen@hotmail.com

eller leder i Avlsrådet for Dunker, Jan Havdal, på jan@trondheimkulde.no

Facebook